วันก่อตั้ง 2 กันยายน 2539 รายละเอียดผู้ถือหุ้น 49% บริษัท ซินโตโกเกียว จำกัด
ทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท   40% บริษัท สยามเบรเตอร์ จำกัด
จำนวนพนักงาน 75 คน (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556)   11% บริษัท ไทยมัลลิเอเบิลไอออนแอนด์สตีล

 

KAMPOL SRETHBHAKDI
Chairman

MASAKI SHIBATA
Director

KENG CHAIYADHIROJ
Director

SHINJI KASUYA
Director

KAMNOON SRETHBHAKDI
Director

SURAPONG SERTHBHAKDI
Director